Медиите за нас:

Thumbnail [100%x225]

Проектът цели да улесни студентите в намирането на учебни материали и писането на дипломни и курсови работи.

Thumbnail [100%x225]

Чрез платформата Athena Uni студентът може да получи повечето от учебниците, академичните статии и книги, които ще му...

Thumbnail [100%x225]

Български уебсайт за дигитални учебници, книги и академични статии дава неограничен достъп до избрано...

Athena

Enhancing academic efficiency