desk

Онлайн библиотека за електронно четими учебници, книги и академични статии

„Атина Юни“ е дигитална платформа, която предлага достъп до учебна и научна литература. Нашата основна цел е да предоставим на студентите най-подходящите материали за тяхната академична дейност, по най-лесния начин.

desk

Достъпна цена за учебните материали на студентите

Месечният ни абонаментен план за 12.80 лв. предоставя достъп до разрастваща се дигитална библиотека, която позволява неограничено четене на пълни текстове от детайлната ни селекция. Така получавате цяла библиотека на цената на една книга.

desk

Нашата мисия

Нашата мисия е да предложим интерактивни учебници, книги и статии, които улесняват достъпа на информация и подобряват учебния процес. Чрез технологията ни искаме да намалим вероятността за неефикасно академично проучване, като напътстваме потребителите ни към правилните материали за техните нужди.

Решение за бизнеса Свържете се с нас
Интерактивни бутони с функции за цитиране и маркиране (2020)

Учебните материали могат да бъдат персонализирани, така че да се извлече най-важното, докато се водят записки. Нашите иновативни функционалности ще позволят цитиране на учебните материали директно към документа, както и ще предоставят възможността за маркиране в различни цветове на важните части от текста.

card-img-top
Помощ в изграждането на аргументация за курсова работа

Ползването на дигиталната библиотека е бърз начин за откриване на информация и съпоставяне на гледни точки, от които да са изградят различни стратегии към поставения проблем. Всичко това спомага за изграждането на силна аргументация в курсовата работа и защитаването на тезата.

Улеснение в търсенето на библиография

Алгоритъмът на платформата позволява да бъдат направени предложения за развитието на аргументативния текст. Чрез отбелязване на най-полезните и предпочитани материали от потребителя се предлагат още заглавия, които биха помогнали за развитието му.


  • Книги 0
  • Автори 0
  • Теми 0
  • Потребители 0
  • Athena

    Enhancing academic efficiency